Start

De komende tien weken ga jij van alles doen en maken en leren over de rol van water in jouw omgeving en de invloed van water in Nederland in het verleden en nu. Ook leer je hoe je een presentatie aan anderen moet geven. Naast enkele kleine opdrachten moet je een eindopdracht maken.

kraanwaterNederland en water

Het is heel gewoon dat je thuis de kraan open draait en dat er helder en schoon water uit komt. Hoe komt dat water in je huis? Maar, hoe gaat dat vervuilde water weer weg en hoe krijgen we dat weer schoon?

watersnoodrampWatersnood in Nederland.

Zonder duinen en dijken zou een groot deel van Nederland onder water lopen. Ondanks die dijken en duinen gaat het wel eens mis. Er ontstaat een watersnoodramp.

voc1De V.O.C in de Gouden eeuw.

In de 16e eeuw gingen de Nederlanders met prachtige schepen over de zeeën en oceanen specerijen uit Azië halen.