Week 2 – Drinkwater & Riolering

Wat ga je doen?

 • Je gaat naar de site www.riool.info voor informatie over verschillende soorten water
 • Je gaat een filmpje kijken over “De weg van het water” en a.d.h.v. dit filmpje ga je vragen beantwoorden.
 • Je leert wat de kosten zijn voor de aan- en afvoer van drinkwater
 • Je oriënteert je op het werk van de waterschappen en de drinkwaterbedrijven
 • Hoe deze bedrijven de kosten berekenen
 • Je maakt de bijbehorende opdrachten

De antwoorden schrijf je op het antwoordenblad.

Doel:

 • Je weet welke soorten water er zijn
 • Je leert dat er kosten worden gemaakt voor drinkwater
 • Je leert wat een waterschap doet
 • Je leert wat drinkwaterbedrijven doen
 • Je leert wat kosten zijn van een waterschap
 • Je leert het berekenen van de kosten van het drinkwater

Download de opdrachten/het antwoordenblad hier.