Islam

De Islam is het geloof van de Moslims. Zij geloven in God en noemen Hem Allah wat de Almachtige betekent. Mohammed is Zijn boodschapper en profeet. De moslims geloven dat de eerste profeet Adam is en de laatste Mohammed. Ook geloven zij in Mozes en Jezus als profeet.

De moslims lezen uit het ‘heilige boek’: de koran. De Islam kent twee grote stromingen, zoals je bij het Christendom de Protestanten en de Katholieken hebt. De Islamitische stromingen zijn het Soennisme (de grootste stroming) en het Sjiisme (dat vooral inIran en Afghanistan voorkomt).

In beide stromingen zijn er soefi’s , dat zijn moslims die zoeken naar het direct ervaren van de grootsheid van Allah. In Turkije zijn ook best veel alevieten, dat zijn sjiieten die hun geloof op een vrijzinnige manier beleven. Alevieten kunnen bijvoorbeeld alcohol drinken of varkensvlees eten, en veel alevitische vrouwen dragen geen hoofddoek. In plaats van naar de kerk, gaan moslims naar de moskee. Dit is een groot mooi versierd gebouw waar de moslims bidden. Je mag niet met schoenen aan de moskee naar binnen. De leider van de moskee is een Imam, wat letterlijk leiderschap betekent.

Vijf zuilen

In de Islam zijn vijf zuilen:

  1. Het uitspreken van de Shahada: Ik geloof in Allah, Hij is mijn god en Mohammed is Zijn dienaar en boodschapper.
  2. Vijf keer per dag bidden.
  3. Zakaat (geld)geven aan arme mensen.
  4. In de Ramadan moet je een maand lang vasten.
  5. Eén keer in je leven naar Mekka gaan (als je daarvoor het geld hebt en gezond bent).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *