Spanning

Waardoor is een film spannend?

In de film hierboven wordt geprobeerd de gebeurtenis zo spannend mogelijk weer te geven.
Welke middelen worden hiervoor gebruikt?

instructieDit thema gaat over verschillende manieren waarop mensen spanning ervaren.
Je gaat op zoek naar antwoorden op vragen zoals:

  • Wat is spanning?

  • Wanneer is er spanning?

  • Waarom is er spanning?

  • Waardoor is er spanning?

opslaanOpslaan

  • Maak een map aan op je laptop.

  • Geef deze de naam 'Spanning TWK'

  • Sla het bestand 'Opdrachtenboekje Spanning' op in deze map.

  • Bij de volgende opdrachten noteer je de antwoorden telkens in dit bestand.
    Dit opdrachtenboekje krijg je ook in gedrukte versie. Schrijf daarin je antwoorden vóór je ze in het bestand op je laptop typt.

Ga door naar: Hoe voelt Spanning?