Wat leer je?

  • Je kunt je inleven in een persoon die betrokken was bij een belangrijke gebeurtenis in het verleden. 

  • Je kan deze gebeurtenis samen met anderen op een spannende manier presenteren.
    Dit doe je eerst in een vodcast (de proefopdracht) en daarna in de eindopdracht met een hoorspel of een video. Denk er aan dat jij de ooggetuige bent. 

  • Je weet waarom deze gebeurtenis zich heeft afgespeeld, wat er gebeurde en wat de gevolgen waren. 

  • Je kunt verbanden aangeven tussen deze gebeurtenis uit het verleden en onze huidige tijd. 

  • Je kunt uitleggen dat een gebeurtenis altijd vanuit verschillende standpunten wordt beleefd.