Revolutie

Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap

Op 14 juli is het feest in Frankrijk. Op die datum bestormden woedende Parijzenaren in 1789 de Bastille. Het was het begin van de Revolutie.
De almachtige koning werd op 14 juli 1789 afgezet. Het was afgelopen met zijn gehate regime. Het Franse Koningshuis werd afgeschaft.
Ook de invloed van de adel (rijke families) en geestelijken (religieuze leiders) werd sterk verminderd.
Franse burgers namen de macht over. Iedere Fransman was voortaan gelijk. Dat werd in de grondwet vastgelegd. Deze Franse revolutie wordt nog steeds gevierd in Frankrijk.

 • Bestorming van de Bastille, 14 juli 1789
 • Koning Lodewijk VII
 • Koningin Marie Antoinette
 • Rijkdom aan het hof
 • Arme boeren op het land
 • Rijk en arm
 • Het volk wordt onrustig..
 • ...komt in opstand...
 • Revolutie!
 • Het einde van de oude machthebbers
 • De koning en de koningin worden onthoofd...
 • ...evenals duizenden anderen.
 • Napoleon grijpt in 1799 de macht.

Drie standen in Frankrijk

Vóór de revolutie had Lodewijk XVI de absolute macht. De maatschappij was toen verdeeld in drie standen.
De schatkist van Frankrijk werd gevuld met het belastinggeld van de derde stand: de boeren en burgers. Die gingen hierover steeds meer klagen. Ze wilden veranderingen! Ze kwamen in opstand.
Er ontstond dus spanning tussen de groep mensen die de macht hadden en het ‘gewone’ volk.

drie standen

De eerste stand

Tot de eerste stand behoorden de mensen van de kerk: bisschoppen, priesters, monniken.
De kerk had veel land en geld. Maar de geestelijken hoefden geen belasting te betalen. En zij wilden dat graag zo houden.

De tweede stand

Tot de tweede stand behoorden de edelen. Zij werkten vaak voor de koning en hadden de hoge banen in het bestuur van het land. Zij hadden meestal veel land en geld…
De edelen hoefden géén belasting te betalen. Dat was al eeuwen zo. Dat was hun recht.
Zij waren tevreden met hoe het was.

De derde stand

De meeste Fransen behoorden tot de derde stand. Dat waren vooral boeren. Ze moesten hard werken en waren vaak arm.
Maar ze moesten wèl belasting betalen aan de koning. Met dat geld kon Lodewijk XVI zijn hofhouding, zijn dure paleizen en zijn oorlogen bekostigen. Ook moesten de boeren een deel van hun oogst aan de landheer, de edelman in de buurt, geven. Hij was de eigenaar van de grond. En ze moesten onbetaald allerlei klusjes voor hem doen. Daarover waren de boeren ontevreden.
Tot de derde stand behoorden ook de Fransen die in de steden woonden. Belangrijke burgers, zoals schrijvers, advocaten, journalisten en artsen. Ook zij moesten belasting betalen. Maar ze hadden niets in te brengen in het bestuur van Frankrijk. En daarover werden deze burgers steeds ontevredener.

Lodewijk XVI en Marie Antoinette

Paleis van VersaillesLodewijk XVI werd koning van Frankrijk in 1774. Hij woonde met zijn vrouw Marie Antionette in het prachtige paleis in Versailles. Hij gaf veel geld uit aan zijn hofhouding, feesten, paleizen en oorlogvoeren.
Ook Marie Antoinette gaf veel geld uit. Ze hield van mooie kleren en verzamelde schitterende juwelen.

De meeste inwoners van Frankrijk leefden in bittere armoede. Ze hadden honger. Ze wilden eten en ze wilden meebeslissen over het bestuur van het land. Ze kwamen in opstand. Op 14 juli 1789 bestormde woedende Parijzenaars een beruchte staatsgevangenis, de Bastille. Dit was het begin van de Franse Revolutie. Ze wilden vrijheid gelijkheid en broederschap.

Guillotine en Franse vlagDe koning en de koningin werden gedwongen het paleis in Versailles te verlaten en te verhuizen naar een paleis in Parijs. Ze begrepen dat ze in gevaar waren en probeerden het land te ontvluchten. Maar ze werden gearresteerd vlakbij de grens en teruggebracht naar Parijs. De koning had geen absolute macht meer. De macht lag nu bij het Franse volk.

Oostenrijk en Duitsland vielen Frankrijk aan om de revolutie de kop in te drukken en de macht weer terug te geven aan de koning. Het Franse volk beschuldigde de koning en de koningin van samenzwering met de vijand. Ze werden gevangengenomen. Lodewijk XVI werd veroordeeld en onthoofd. Een halfjaar later wachtte zijn vrouw, Marie Antoinette, het zelfde lot. Ook zij werd onthoofd.