background-smallOld banner

Thema's

Thema's per klas

Klas 1

Thema's in klas 1

In klas 1 zijn drie projecten. Daarin kies je binnen een thema zelf een onderwerp. Je gaat daarna samen met anderen in een kleine groep een aspect van het thema onderzoeken. De groepsbegeleider helpt jullie bij het project. Jullie presenteren de uitkomsten van het onderzoek aan de klas. Tenslotte spreken jullie met de begeleider over hoe het ging en wat in een volgend project misschien nog beter kan.

Thema 1

moeder aarder

We beginnen met een bijzonder actueel thema. Jullie proberen meer te weten te komen over Moeder Aarde en oplossingen voor moeilijke vraagstukken te vinden.

Thema 2

licht

In de donkerste tijd van het jaar starten we met het thema Licht. Je kiest een onderwerp binnen dit thema. Dat gaan jullie in een groepje onderzoeken.

Thema 3

onbekend

Je gaat nadenken over 'Tijd'. Welke gedachten, beelden, idee├źn komen bij je op, wanneer je denkt aan tijd? Wat is eigenlijk tijd?

Klas 2

In klas 2 zijn drie projecten. Nog meer dan in leerjaar 1 ligt de nadruk op de verdieping van jullie onderzoek.

Thema 1

ontmoetingen

Bij ontmoetingen kun je denken aan het leren kennen van nieuwe mensen, begroetingsrituelen in verschillende culturen, de mogelijkheid om mensen uit het verre verleden te leren kennen, ontmoetingen via boeken, muziek, ontmoetingen tussen dieren, of dingen die elkaar tegenkomen zoals botsende auto's.....

Thema 2

moeder aarde

Veel jongeren maken zich zorgen over de toekomst van onze planeet. Denk aan bijvoorbeeld Greta Thunberg en Fridays For Future. In dit thema kom je meer te weten over Moeder Aarde. Ook probeer je samen met anderen oplossingen voor moeilijke problemen te bedenken...

Thema 3

wonen

Jullie gaan een zelfgekozen onderwerp over wonen grondig onderzoeken. Daarnaast ligt de nadruk op zelf iets doen, iets maken.

Klas 3

In het derde schooljaar van vwo+gymnasium ligt de nadruk op zelfstandigheid. Het eerste project bereidt je al goed voor op het kiezen van een profiel in de bovenbouw. In het tweede project kies je jouw eigen thema. In project drie organiseren jullie als klas de buitenlandse reis.

Thema 1

profielproject

In klas 3 kies je al een profiel voor de bovenbouw. Dit thema bereidt je daar goed op voor.

Thema 2

eigen-keuze

In dit project kies je helemaal zelf je eigen thema.

Thema 3

op-reis

Jullie organiseren als klas samen een buitenlandse reis.

Archief

In dit archief vind je verschillende thema's die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Niet alle thema's zijn specifiek voor vwo+gymnasium gemaakt.

wereldfeesten
slaaf
licht
ontdekkingsreizen
xtreme-olympics
ontmoetingen
ontdekkingsreizen