Archief '13/'14

Stad & Esch heeft de afgelopen twee jaar geëxperimenteerd met een vorm van leren waarin creatieve vakken en kennisvakken worden gecombineerd en waarin de leerlingen zich de leerstof zó ‘eigen’ maken, dat leren beleven wordt. Stad & Esch bereidt zich met deze manier van werken voor op de nieuwe school op het Onderwijspark Ezinge, waar cultuur en creativiteit ruim baan zullen krijgen en waar leerlingen nóg meer uitgedaagd worden zichzelf te ontplooien en hun talenten te ontwikkelen. Thematisch werken blijkt daar een prima aanzet toe.
Stad & Esch heeft op alle locaties veel ervaring met projectmatig en thematisch werken.
Hieronder is een opsomming van de verschillende projecten te zien. Deze lijst is in ontwikkeling en daarom nog niet volledig.

Zuideinde VWO+

Klas 1

Willem Wever Vragen

Licht

De Tijd

Klas 2

Imagine Your future

Wie ben ik? (pdf)

Ontmoetingen (pdf)

Klas 3

Profielkeuze (pdf)

Praktijkschool

Ruimte om je heen

Multimedia

Dier en tuin

S & E & ik

Thematisch Werken '14/'15

Ga naar Thematisch Werken '14/'15

Beroepencollege

Waterland

Kijk om je heen

Poppenkast

Just do it

Diever

Kijk om je heen

Beweegredenen

Dier en tuin

Just do it

Groep 8 & Stad & Esch

De nieuwe school