Ik & Presentatie beoordelen

De rest van het schooljaar werk je in 3 periodes elke week in themalessen aan opdrachten die bij één thema horen. Elk thema wordt afgesloten met het invullen van een rubric en je krijgt een rapportcijfer.

Een rubric is een vragenlijst waarin de weg die je hebt afgelegd om tot resultaten te komen wordt beoordeeld. Deze beoordeling wordt met elke leerling persoonlijk besproken. Dit is geen beoordeling waar je een cijfer voor krijgt maar het geeft aan hoe goed je een vaardigheid kunt uitvoeren: een manier om iets te doen en dus niet het product wat je gemaakt hebt.

Voor verschillende onderdelen krijg je cijfers. Dit cijfer wordt gegeven aan de hand van hoe goed je de eisen van de opdracht hebt uitgevoerd.

De volgende opdrachten van Stad & Esch & Ik leveren cijfers op:

Ik & Zelfportret, Ik & Mediawijsheid en Ik & Mijn stamboom.

Alle andere zaken die je hebt gedaan worden op een andere manier beoordeeld: er wordt besproken hoe je het hebt aangepakt en hoe goed je iets hebt uitgevoerd.

Download de opdracht (Word)
Download de ‘Rubric Presenteren’ (Word)